Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Bilkörning och parkering i Vårbyparken, Vårby gård

Alltsedan invigningen av den mycket fina konstgräsplanen i Vårbyparken har antalet bilar som kör ända fram till fotbollsplanen och omklädningsbyggnaden varit stort. Vissa matchdagar kan det vara uppåt 30 bilar (om det är två matcher efter varandra kan det vara 10-15 bilar per match) som via de många gång- och cykelvägarna kör ända fram till fotbollsplanen. Så gott som varje dag under hela ”fotbollssäsongen” (slutet av mars till slutet av oktober) pågår detta. Antalet smitvägar med bil in i parken är som sagt många, de flesta väljer att köra in från Lammholmsbacken vid Pärlans förskola, men det förekommer även biltrafik från vändplanen på Vårby allé, förbi Vårbyskolan och den nya dansbanan. Från Bäckgårdsvägen går det också att ta sig in i parken med bil. När smitvägarna förbi Pärlan varit spärrade har det definitivt inte stoppat biltrafiken i parken, det finns åtminstone fyra eller fem alternativa möjligheter att köra fram till fotbollsplanen.

Må vara att det stora flertalet bilar i parken framförs relativt sakta, men vi har också bevittnat vad som är att betrakta som vansinneskörning ut från parken efter avslutade matcher. Så gott som dagligen utsätts alltså barn och vuxna för risken att bli påkörda av bilar på någon av Vårbyparkens gångvägar. Ska det behöva hända en olycka innan något görs?

Vid något enstaka tillfälle har p-bolag synts till men vad kan en ensam person göra mot kanske 10–15 mer eller mindre upprörda bilägare. Dessutom kan bilägarna förmodligen hävda att det saknas skyltar om såväl p-förbud vid fotbollsplanen som förbud mot bilkörning i parken.

Även om vi inte tror att fler p-platser i närområdet är den självklara lösningen på problemet kan det vara värt att beakta. Utefter Lammholmsbackens ”udda sida” från korsningen Bäckgårdsvägen och västerut torde det vara möjligt att skapa ett relativt stort antal p-rutor. Gatans bredd utgör knappast något hinder och det förekommer redan att hela gatan är full medparkerade bilar i samband med större evenemang på fotbollsplanen eller i bowlinghallen.

Oavsett om det är kommunens eller bostadsföretagens ansvar måste något göras åt eländet. En bra början är kanske att se över skyltningen och reparera de trasiga bommar som finns i området. För inte så länge sedansågades en bom helt sonika av vid planens sydöstra hörn där det ansluter en gångväg från Bäckgårdsvägen.

Josefina, Vårby och Ragnar, Huddinge

Kommentarer

 • Hej Josefina och Ragnar,

  Tack för att ni tog er tid att skriva ner alla iakttagelser om parkeringsproblemen med mera i Vårby.

  Jag har skickat detta till trafikavdelningen och återkommer då jag fått återkoppling.

  Angående trasiga bommar gör jag en felanmälan.

  Önskar er ett trevligt veckoslut!


  Med vänlig hälsning
  Susanne Servicecenter
 • Hej igen,

  Nu har jag fått svar från trafikavdelningen som säger att det är tråkigt att höra att det körs bil i parken.
  Kommunen kommer att anlägga parkeringsplatser utmed Lammholmsbacken men innan vi kan göra det ska Stockholm Vatten och Avfall lägga vattenledningar i gatan. Så snart de är klara, under hösten 2017, kommer vi att färdigställa parkeringsplatserna.

  I övrigt har jag felanmält bommarna och samt vidarebefordrat er skrivelse till trafikhandläggarna så de kan vidtaga åtgärder i området. Dessvärre är inte all mark eller fastigheterna i området på kommunal mark.

  Återigen stort tack för att ni tog er tid att skriva ner allt.

  Med vänlig hälsning

   

  Susanne Servicecenter
 • Hej Susanne

  Stort tack för den snabba responsen på vår anmälan!

  Med vänlig hälsning

  Josefina och Ragnar
 • Idag lördag 17 juni är det eller har varit 30-50 bilar parkerade runt fotbollsplanen. På gräsmattor, utefter gångvägar, snart sagt överallt. Bilar kommer och åker hela eftermiddagen. Den förening som arrangerar partyt på fotbollsplanen borde få information om vad som gäller.

  När ska det hända något?
 • Hej Josefina och Ragnar,

  Jag förstår att det är ett bekymmer och som jag tidigare skrivit kommer vi att anlägga parkeringsplatser utmed Lammholmsbacken. Hur man informerar de som anordnar partyn ber jag att få återkomma med.

  Trevlig midsommar till er!

  Med vänlig hälsning


  Susanne Servicecenter
 • Hej,

  Nu är vi tillbaka med svar även om det tog tid.

  Gällande de felanmälda bommarna så skall de åtgärdas och det ligger en felanmälan redan. Kommunen gör också en översyn för att sätta upp vägbommar där det är möjligt på kommunal mark för att försöka hindra bilarna att ta sig in på gångvägarna.
  Stockholms stad är även markägare (det som gränsar till parken) och behöver se över om de ska sätta upp bilspärrar där på deras mark. Vi har kontaktat dem för att uppmärksamma dem på problemet. Det är bra om ni boende i närområdet även meddelar dem om felparkeringarna som uppstår vid matcher och evenemang.

  Ni tar kontakt med polisen vid de tillfällen problem uppstår med bilar som parkerar och kör runt fotbollsplanen och likaså om de har fest efteråt på plats.

  Vi har inte fått någon information om hur man kan göra med skyltning men återkommer så fort vi får mer information om detta.

  Trevlig helg!


 • Tack Pernilla

  De åtgärder som hittills gjorts (stenar utplacerade) har till viss del hjälpt, men på ett ställe (planens sydöstra hörn, gångväg mot Bäckgårdsvägen) är stenarna redan bortrullade.

  Antalet bilar på kvällarna är färre än tidigare, men det kan också bero på att fotbollen tar "paus" efter midsommar. Sedan drar det igång igen i augusti och september med matcher. Så såg det ut förra året i alla fall...

  med vänlig hälsning

  Ragnar o Josefina
 • Stenar på gång och cykelbanor är farligt för cyklister,om det skall placeras ut hinder så skall det vara något med reflexer och vara möjligt att ta sig förbi med cykelvagn.
 • Hej,

  Som vi tidigare informerat så är det via privat tomtmark som bilisterna kommer in på gång- och cykelvägarna.

  Kommunen har kontaktat både Stockholms stad och Huge gällande dessa frågor. Stockholms stad svarade med att de hyr ut tomtmarken till Markarydsbostäder men vi har inte fått återkoppling än på frågan från Huge eller Markarydsbostäder.

  Trafikhandläggarna har fått information att de ska bevaka området oftare.

  Tack Tomas för ditt tips och synpunkter gällande reflexer på stenarna, jag har skickat dem vidare till trafikavdelningen.

  Trevlig sommar!

  Med vänlig hälsning • Så är fotbollssäsongen 2018 igång i Vårbyparken och varje dag/eftermiddag eller kväll sedan slutet av mars är det biltrafik i parken, nyss, mitt på söndageftermiddagen en bil som i ganska hög fart (30-40 km/tim?)körde mot fotbollsplanen på gångvägen mellan densamma och Pärlans förskola. Än så länge är det "bara" ett drygt halvdussin bilar parkerade vid planen...

  Nu får vi dras med detta varje dag till mitten av oktober, med undantag för ett par sommarveckor när fotbollen gör uppehåll. Kanske kan fastighetsägaren (ansvarig för fotbollsplan och omklädningsbyggnad) sätta upp skyltar med p-förbud kring fotbollsplanen? Innan dess är det knappast någon idé att kontakta vare sig polisen eller p-bolag.

  Josefina och Ragnar
  Josefina och Ragnar
 • Hej Josefina och Ragnar,

  Välkomna tillbaka till det här foruminlägget, även om det hade varit att föredra att situationen kring fotbollsplanen vid Vårbyparken inte återkommit i år.

  Huddinge kommun planerar några åtgärder som förhoppningsvis kommer att kunna bidra till en lösning. En av åtgärderna är att parkering på delar av Lammholmsbacken kommer att tillåtas i tre timmar fram till klockan 22.00 och därefter hela natten. Tyvärr är datum för när förändringen kommer att genomföras ännu inte klart. En annan åtgärd är att stenar kommer att placeras ut för att hindra fordon från att komma in på kommunens gång- och cykelvägar runt fotbollsplanen. Det kommer att genomföras så snart sandsopningen i området är klar.

  Parkeringsvakterna har även informerats om parkeringssituationen på platsen och ombetts bevaka platsen. Enligt deras arbetsledare har de möjlighet att utfärda parkeringsanmärkningar för felparkerade fordon på de kommunala gång- och cykelvägarna och den kommunala terrängen runtomkring med befintlig skyltning.  

  Önskar er en fortsatt fin vecka!

  Med vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter
 • Hej Sascha, tack för ditt svar och de goda nyheterna. Vi ser fram emot de åtgärderna.

  Med vänlig hälsning
  Josefina och Ragnar
 • Bifogar två bilder, en från idag 13 maj 2018 och en från april förra året...
  Josefina och Ragnar
 • Hej Josefina och Ragnar,

  Tack för de belysande bilderna. Jag vidarebefordrar bilden från i helgen till våra parkeringsvakter så att de får se hur parkeringssituationen på platsen kan se ut under helger.

  Eftersom en del av ytan berör Huddinge samhällsfastigheter så kan ni även skicka informationen till dem så att de är medvetna om situationen. Ni kan mejla info@husf.se alternativt återkomma till mig så framför jag informationen.

  Ha en fortsatt fin dag så länge!

  Med vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter
 • Det har under den gångna veckan placerats ut stenar för att förhindra bilar att ta sig fram till idrottsplatsen, de hjälpte inte (bara flyttade problematiken något närmare bostadshusens gräsmattor vid Pärlans förskola) och i dag flyttades stenarna bort av vältränade fotbollsspelare. Kanske dags att ställa krav på de "klubbar" som använder idrottsplatsen? Nya bilder från pingstafton/pingstdagen.
  Josefina och Ragnar
 • Hej Josefina och Ragnar,

  Tråkigt att höra att de utplacerade stenarna inte lett till en förbättring! Jag uppdaterar vår Natur- och gatudriftsavdelning om den situationen. Jag framför även ert förslag om att påverka genom en dialog med de föreningar som använder fotbollsplanen till Kultur- och fritidsförvaltningen.

  Jag återkommer om jag får ny information om genomförda eller planerade åtgärder.

  Önskar er en fin avslutning på veckan!

  Med vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter
 • Går det inte att skicka dit parkerìngsbolaget,och skriva ut böter.eller polisen som tar dom.
  Tomas Andersen
 • Hej Tomas och välkommen till det här foruminlägget!

  Kommunens parkeringsvakter är informerade om parkeringssituationen runt fotbollsplanen vid Vårbyparken och har ombetts att bevaka platsen.

  Ha en fortsatt fin eftermiddag!

  Med vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter
 • Återigen bilar som färdas på gångbana alldeles för fort och parkerar alldeles intill fotbollsplan.
  Matti
 • Jag kontaktade Huddinge servicecenter på 08-535 300 00 och försökte göra en anmälan.
  Personen som som svarade var helt ovetande om problemet och visste inte vem som sköter parkeringsövervakning runt ip platsen!?
  Matti
 • Mycket märkligt. Det är verkligen konstigt att ingen bryr sig om trafiksäkerheten på våra gångbanor och felparkering. Undrar vart våra skattepengar går/Tar vägen?
  Matti
 • Frågan är om det inte är bättre att ringa polisen.
  Tomas Andersen
 • Hej Matti och Tomas,

  Tack för era kommentarer.

  Trafik- och landskapssektionen på Huddinge kommun har nyligen öppnat upp för parkering på en del av Lammholmsbacken som gör det möjligt att parkera upp till tre timmar med p-skiva (alla dagar, klockan 8-22). Förhoppningsvis kan det bidra till en förbättrad parkeringssituation i området.

  Jag har även varit i kontakt med parkeringsvakternas arbetsledare på nytt, och han bekräftade att de är väl medvetna om situationen och därför bevakar platsen.

  Glad midsommar!

  Med vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter
 • De senaste dagarna har varit i princip "bilfria" i parken. (Vilket nog aldrig hände flera dagar i sträck under fotbollssäsongen 2017!) Om det beror på de nya stenarna vid Pärlan, parkeringsmöjligheterna på gatan eller om det gått ut något påbud till föreningarna som nyttjar planen är ju svårt att veta. Vi som rör oss i parkområdet med barn, barnbarn eller hundar är tacksamma oavsett vilken anledning som föranlett förbättringen.

  Med vänliga hälsningar
  Ragnar o Josefina
 • Hej Ragnar och Josefina,

  Det är glädjande att ni lagt märke till en positiv tendens runt Vårbyparken! Det beror säkert på en kombination av åtgärder, och förhoppningsvis håller den positiva utvecklingen i sig över sommaren.

  Tack till er och till övriga som kontinuerligt rapporterat om bil- och parkeringssituationen i det här inlägget!

  Med vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter
 • Hej, var på Lammholmsbacken kan man parkera med p-skiva??
  Är det på parkeringsplatsen eller på själva vägen där ni sagt att det ska fixas parkeringsfickor?? Har inte sett någon skylt om det på Lammholmsbacken.

  H Mari, Vårby
  Mari Lundström
 • Hej Mari och tack för dina frågor!

  Den lokala trafikföreskriften gäller längs vägens södra sida mellan vändplatsen och Bäckgårdsvägen. Jag infogar en bild som illustrerar sträckan. Parkering är alltså tillåten högst tre timmar i följd om p-skiva används (tidsbegränsningen gäller endast klockan 8-22).  Bifogat finns även den lokala trafikföreskriften (0126 2018:52) för den som vill läsa mer.

  Trevlig helg!

  Med vänliga hälsningar,

  Sascha Servicecenter
 • Ok tack för svar. H Mari
  Mari
 • Fotbollssäsongen är sedan länge igång efter sommaruppehållet och med den bileländet på gräsmattor och gång- o cykelvägar i Vårbyparken. Att det går att parkera gratis på/längs med Lammholmsbackens södra sida verkar inte ha gått fram (då måste man köra bort till vändplanen för att se skylten), eller så är det alldeles för långt att gå de extra meterna. Men spela fotboll orkar man... Just idag är det bara något dussin bilar, årets rekord - som vi känner till - är betydligt högre.

  Vid en del arrangemang på fotbollsplanen har det faktiskt varit biltomt i parken, vad det  nu kan bero på, men vid andra flera dussin bilar. Även inne på lek-/grillplatsens område har det kört bilar i sommar, det är väl jobbigt att bära sina grilltillbehör...

  Att det någonsin blir bilfritt i vårt område är väl att betrakta som en utopi.
  Ragnar o Josefina
 • Hej Ragnar och Josefina,

  Hoppas ni haft en fin sommar!

  Tråkigt att läsa att vissa fortfarande inte följer parkerings- och trafikregler på platsen.

  Jag har på nytt varit i kontakt med parkeringsvakternas gruppledare. Han bekräftar att personal som arbetar kvällar och helger instruerats att bevaka platsen. Jag har även kontaktat trafik- och landskapssektionen och uppdaterat dem om situationen och efterfrågat idéer om möjliga åtgärder.

  Återkommer om jag har några nyheter.

  Med vänliga hälsningar,
  Sascha Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.