Begränsade möjligheter att nå sin bygglovhandläggare 19 maj - 2 juni.

För dig som har ett pågående bygglovlovsärende
Inkommande bygglovsärenden har ökat kraftigt under våren, just nu har bygglovsavdelningen cirka 30% fler bygglovsärenden att hantera. För att hinna handlägga och fatta beslut i alla ärenden till sommaren och följa det lagstadgade kravet på handläggning och beslut inom 10 veckor, kommer det från den 19 maj till 2 juni inte vara möjligt att nå handläggare via telefon.

I övrigt hänvisas alla samtal till Servicecenter som kan svara på enklare bygglovsfrågor. Läs mer på vår hemsida.

Vi ber om överseende med detta.


Huddinge servicecenter Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.