Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Barnomsorg för föräldraledig med distansstudier

Hej

Jag undrar vilka regler (timmar) för barnomsorg som gäller första barnet för förälder som är föräldraledig med andra barnet och samtidigt studerar exempelvis 20 % distans eller på plats. Är det tillåtet att ha barn ett mer än 25 h/v på förskolan?

Kommentarer

 • Hej Anna

  Om en förälder är föräldraledig och vill studera eller arbeta samtidigt och därför vill ansöka om mer tid på förskolan för det äldre syskonet krävs

  • ett intyg på att personen studerar eller arbetar samt hur mycket
  • ett intyg på att föräldrapenning inte tas ut när personen studerar eller arbetar

  Skriftlig ansökan om mertid, med bifogade intyg, skickas till

  Barn- och utbildningsförvaltningen
  Förskoleavdelningen
  14185 Huddinge

  Vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Kan man lämna intyg till skolan eller måste skickas de till address ?

 • Hej Padma,

  den ska skickas till den addressen som Susanne har skrivit.

  Hälsningar

 • Hur många timmar räknar man som heltids studier på universitetet?
  Och hur många timmar får man på barnomsorgen om man har heltids studier på universitet?
  Och får man inte räkna in restiden till och från dagis de dagar man sitter hemma och studerar!?
  Mvh Stefan

 • Hej Stefan,

  Tack för din fråga!

  Med heltid avser man oftast 40 timmar per vecka, det är ungefär normen för ett heltidsarbete/studier.
  Det betyder att barnets schema blir 40 timmar plus tid för resväg till universitetet.

  Du behöver inte ändra schemat i e-tjänsten varje gång du studerar hemma eftersom du inte behöver någon restid de dagarna. Det går bra att du dagen innan eller exempelvis på måndagen talar om eller skriver in barnets exakta tider på förskolan.

  Lycka till med studierna!

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Tack För svar!
  Men har man inte rätt till 8tim själv studier hemma! Med raster, det blir ju det ca9 timmars arbetsdag och resor till o. från dagis är över en timme!?

  Mvh Stefan J

 • Hej igen,

  Ja det har du rätt i att en arbetsdag innehåller lunchrast utöver själva arbetstiden.

  Om du studerar på heltid har du rätt att ha barnet på förskolan på heltid. Det spelar ingen roll om du studerar heltid på distans eller på universitet där del av studierna bedrivs hemifrån. Med heltid avses allt över 25 timmar då vi till exempel beräknar avgift.

  Har du ytterligare specifika frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-535 300 00.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej,
  Jag blir verkligen förvirrad över vad som gäller. Jag fick från servicecenter hos er höra att det är sysselsättningen som avgör. Därefter fick jag svar från förskolechefer (?) enligt följande "Det stämmer absolut inte. Om familjen tar ut f-peng eller inte är förälderns val men de har fortfarande en liten hemma och det är det som styr 15/25 tim." Jag studerade tom höstterminens slut (nu i fredags för en vecka sedan) 75% på distans, tog inte ut föräldrapenning men däremot CSN. Trots det blev jag tvingad att gå ner i omsorgstid (till 25h). Nu from vt läser jag på 50%, fortfarande 25h barnomsorg. Hur ska det vara? Och vad gäller för barn som går i lågstadiet och även på fritids?

 • Hej C,

  Tack för att du kontaktar oss i frågan.

  Biträdande verksamhetschefen säger när vi fastställer ett barns tider i förskolan utgår vi från föräldrarnas sysselsättning. Det gäller dock inte när det finns ett litet barn hemma utan förskoleplats. Då gäller reglerna om föräldraledighet i första hand.

  Du anses vara föräldraledig även om du inte tar ut någon föräldrapenning från försäkringskassan samt om du väljer att studera eller arbeta på deltid under föräldraledigheten. I ditt fall innebär det att ditt barn har rätt till 15 eller 25 timmar per vecka i förskolan, enligt reglerna om föräldraledighet.

  Du kan läsa mer om Huddinge kommuns regler vid föräldraledighet på vår hemsida.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej!
  Finns det möjlighet för barn med 25 timmars avtal (är föräldraledig) att få fler timmar? Någon form av dispans? Mvh Nathalie
 • Hej Nathalie,
  Tack för din fråga.

  Dispens söks i samråd med förskolechefen eller förskolepersonalen så jag får be dig kontakta dem. Man utgår från barnets eget behov eller familjens behov och behovet ska styrkas med olika intyg enligt vad som står på blanketten:  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej,
  Under mina två senaste föräldraledigheter har denna regel kring vad som gäller för studerande föräldralediga ändrats flera gånger fram och tillbaka utan att beslut har fattats på ett korrekt sätt enligt det regelverk som gäller för kommuner vad jag förstår.

  Enligt den senaste informationen jag fick från kommunen hade man iaf som heltidsstuderande med csn och utan föräldrapenning rätt till så kallat heltidsschema för äldre syskon, även om det fanns yngre syskon utan förskoleplacering. Korrekt?

  Däremot som studerande på 75% med yngre syskon hemma beviljades inte dispens trots intyg från bland annat bvc. Tydlighet gällande hur dispens beviljas, dvs utifrån vilka krav och förutsättningar skulle önskas.

  Hur fungerar det om man som deltidsstuderande med yngre syskon utan förskoleplacering blir sjukskriven på heltid eller deltid, vad gäller då för de äldre syskonen?

  Med vänlig hälsning.
  Anna
 • Undrar också vad som gäller för äldre syskon i skola då vårdnadshavare även har yngre syskon utan förskoleplacering. Har det äldre syskonet rätt till fritids och i sådana fall i vilken utsträckning?

  Med vänlig hälsning.
  Anna
 • Hej igen Anna,

  Skolbarnomsorg är till för barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Om vårdnadshavarna är arbetssökande, föräldralediga eller har valt att vara hemma av andra skäl får vårdnadshavarna söka om dispens hos grundskolans rektor.
  Dispens beviljas utifrån elevens behov.

  Med vänlig hälsning
  Susanne Servicecenter
 • Tack för svar. Eftersöker dock ett tydligt svar i form av ja eller nej. Om man är heltidsstuderande med csn och utan föräldrapenning har man då rätt till så kallat heltidsschema för äldre syskon (på förskola och fritids), även om det fanns yngre syskon utan förskoleplacering?
  Med vänlig hälsning.
 • Om man studerar och samtidigt har ett barn hemma söker man dispens för de äldre barnen både till förskoleavdelningen och grundskolan för skolbarnomsorg.

  Observera att det finns inget ja eller nej utan man ser till varje familj och varje barns behov då man beviljar eller avslår dispenser.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Enligt tidigare regelverk/rutin behövde inte dispens sökas under dessa omständigheter, dvs heltidsstudier med CSN utan föräldrapenning. Men detta är alltså ändrat?
 • Man kan säga att det har ändrats eftersom för många år sedan talade man om dispens enbart för de barn som hade särskilda behov och numera är allt som är avvikande från regelverket så kallad dispens.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Jag är ledsen men jag får inte riktigt ihop allt detta trots allt. 2016/2017 behövde inte dispens ansökas om ifall man studerade 100% men hade en yngre syskon hemma. Jag tänker att detta ansågs som att man då avbröt sin föräldraledighet utifrån Huddinge kommuns sätt att beskriva det enligt nedan. Det står tydligt på hemsidan att man räknas som föräldraledig även om man studerar/arbetar på deltid. Iom detta utgår jag ifrån att man inte räknas som föräldraledig om man studerar/arbetar heltid vilket är anledningen till att detta hanteras på ett annat sätt. Detta är av yttersta vikt att få klarhet i iom att det också framgår att man inte beviljas dispens vid deltids arbete/studier.

  "Vad gäller om du är föräldraledig?
  Med föräldraledighet menas att en eller båda föräldrarna är hemma för vård av barn.

  Du räknas som föräldraledig
  • om du har ett barn hemma som inte har en förskoleplats
  • även om du inte tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan
  • även om du väljer att arbeta eller studera på deltid i samband med föräldraledigheten.
  Om du arbetar eller studerar under föräldraledigheten kan äldre syskon inte få utökad tid i förskolan.

  Meddela om du avbryter föräldraledigheten
  Om du avbryter föräldraledigheten måste du meddela det till förskoleavdelningen. Du behöver också skicka in ett arbetsgivarintyg, ett studieintyg eller en f-skattesedel som visar att du inte längre är föräldraledig.

  Intygen ska visa vilka arbetstider eller studietakt du har så att vi kan bestämma närvarotider för barnet i förskolan."

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.