Till senaste kommentaren

Kan jag bygga Attefallshus och uterum på 15 m² på prickad mark?

Hej!
Vilka regler gäller för Attefallshus och prickad mark?
Om det inte går kan jag bygga ett uterum på 15 m2 i stället på den prickade marken? Måste jag ha lov från grannen om det blir närmare tomtgränsen än 4,5 m?

Kommentarer

 • Hej Anders och tack för din frågor!

  Du får placera såväl så kallade "attefallshus" som "attefallstillbyggnader" på prickmark, men det finns en del andra regler du måste följa. Om du vill placera dem närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du grannens medgivande. Du kan inte få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från parkmark, gatumark eller annan allmän plats inom detaljplanerat område.

  Eftersom det säkert är många med dig som är intresserade av att läsa mer om vad som gäller för den här typen av byggnader och tillbyggnader, kommer jag beskriva reglerna lite mer ingående här nedanför.

  "Attefallshus"
  Ett attefallshus, alltså en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostad på maximalt 25 m² (30 m² från och med 1 mars 2020), får strida mot områdets detaljplan. Det får alltså uppföras även på prickmark. Däremot får det inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannen skriftligen medgivit det. Det går inte att få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från allmän plats (som parkmark eller gatumark) inom detaljplanerat område. Det får dessutom bara uppföras på en tomt där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus.

  Det finns även andra kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet att bygga ett attefallshus, till exempel att:
  • taknockshöjden är högst 4,0 meter
  • byggnaden är fristående
  • byggnaden inte uppförs vid byggnader och inom områden som är särskilt värdefulla (inom kulturmiljöinventerat område tillåts attefallshus i regel inte)
  Boverkets hemsida finns mer uttömmande information om kriterier och krav som ska vara uppfyllda.

  Innan du kan börja bygga ditt attefallshus måste du skicka in en anmälan om åtgärd till bygglovsavdelningen och invänta startbesked.

  Uterum som "attefallstillbyggnad"
  Att bygga till en huvudbyggnad med ett uterum räknas som en tillbyggnad. Normalt kräver det bygglov och då ska åtgärden vara förenlig med detaljplanen som gäller i området. Det krävs dock normalt inte bygglov för att bygga till ett en- eller tvåbostadshus med en högst 15 m² stor tillbyggnad som inte är högre än husets nock.

  En sådan bygglovsbefriad tillbyggnad, en så kallad attefallstillbyggnad, får strida mot detaljplanen och uppföras på prickmark. Den får däremot inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannen skriftligen medgivit det. Det går inte att få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från allmän plats (som parkmark eller gatumark) inom detaljplanerat område

  Det finns fler kriterier som ska vara uppfyllda, exempelvis att tillbyggnaden:
  • får ha en bruttoarea på maximalt 15,0 m²
  • inte uppförs vid byggnader och inom områden som är särskilt värdefulla (inom kulturmiljöinventerat område tillåts attefallshus i regel inte)
  Mer uttömmande information om kriterier och krav som ska vara uppfyllda finns på Boverkets hemsida.

  Även när du vill uppföra en attefallstillbyggnad måste du skicka in en anmälan om åtgärd till bygglovsavdelningen och invänta startbesked.

  Hoppas informationen är till hjälp!

  Med vänliga hälsningar,
  Susanne Servicecenter
 • Tack för bra information.  Men jag är osäker på vad som gäller avståndet  till befintlig byggnad. Och om det är olika för Friggebod  o Attefallhus. FInns det brandkrav?
  I.Magnusson
 • Hej I.Magnusson  och välkommen med dina frågor!

  Vad gäller avstånd mellan byggnader så finns inga exakta minimimått men det ska gå att komma mellan och underhålla byggnaderna.

  Gällande brandkraven kan du läsa allt om på Boverkets hemsida.
  Det är olika brandkrav om attefallshuset är en självständig bostad, ett så kallat komplementbostadshus eller om det är en komplementbyggnad, exempelvis ett garage.

  Hoppas detta var svar på dina frågor annars är du välkommen tillbaka.

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej
  Förstår fortfarande inte en sak. Vi tänker bygga ett attefallshus på 30kvm. Men, kan vi också bygga ett uterum på vår befintliga altan?

  Med vänlig hälsning,

  Z.U.
  Z. U.
 • Hej Z.U. och tack för din fråga.

  Det är en del att hålla reda på då det gäller attefallsreglerna. Anmälan om åtgärd enligt attefallsreglerna tillåter följande:

  •  Du kan bygga en komplementbyggnad på 30 m².
  •  Du kan göra två takkupor.
  •  Du kan bygga en tillbyggnad på huset på 15 m².
  Du säger att du vill göra ett uterum på din altan. Då kan du göra ett skärmtak upp till 15 m² på huset över altanen utan anmälan om åtgärd eller bygglov men själva inglasningen kräver bygglov för fasadändring.

  Hoppas detta tillsammans med bilden har tydliggjort lite mer vilka regler du har att gå efter.
  På bilden ser du alla bygglovsbefriade åtgärder du kan göra på din fastighet om du inte råkar bo i ett område där detaljplanen inte tillåter attefallsregler.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.