Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Grunderbjudande om 25 timmar för alla barn i förskolan från och med 1 mars.


Vi har reviderat i kommunens styrdokument HKF 6310 som bland annat reglerar rätt till förskola och pedagogisk omsorg. Revideringen tas i bruk 1 mars 2021. Den stora förändringen är att kommunen beslutat sig införa ett grunderbjudande om vistelsetid i förskola eller pedagogisk omsorg för kommunens alla barn.

Grundschema
Grunderbjudandet innebär att alla barn vars föräldrar inte förvärvsarbetar eller studerar erbjuds delta i förskolans eller den pedagogiska omsorgens verksamhet 25 timmar per helgfri vecka.
I de kommunala verksamheterna är schemat:
Måndag-torsdag klockan 8.30-14:45.

Förändring för föräldralediga
Detta innebär en förändring i vistelsetiden för barn vars föräldrar är föräldralediga som leder till att föräldrar inte längre kommer att behöva teckna avtal för att få ha barnet i verksamheten 25 timmar per vecka och inte längre vara lediga på lovdagarna som tidigare.

Den nya rutinen är att när det yngre syskonet föds skickar vi information till förskolan med info om från vilket datum barnet ska gå 25 timmar, som är efter 14 dagar. Föräldern lägger själv in det nya schemat i e-tjänsten. Vill föräldern hellre att barnet ska vara på förskolan 15 timmar per vecka ändrar föräldern barnets schema via e-tjänsten.

Har du som föräldraledig ett pågående 25-timmars avtal upphör det att gälla den 1 mars och övergår till 25 timmar.

Med vänlig hälsning,

Huddinge servicecenter (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.