Alla barn får gå i förskola 25 timmar !


Vi har reviderat i kommunens styrdokument HKF 6310 som bland annat reglerar rätt till förskola och pedagogisk omsorg. Revideringen togs i bruk 1 mars 2021. Den stora förändringen är att kommunen beslutat sig införa ett grunderbjudande om vistelsetid i förskola eller pedagogisk omsorg för kommunens alla barn.

Grunderbjudandet
Grunderbjudandet innebär att alla barn vars föräldrar inte förvärvsarbetar eller studerar erbjuds delta i förskolans eller den pedagogiska omsorgens verksamhet 25 timmar per helgfri vecka.

I de kommunala verksamheterna är grundschemat:
Måndag - torsdag klockan 8:30-14:45.

Rutin för föräldralediga
Rutinen är att när det yngre syskonet föds skickar vi information till förskolan om från vilket datum barnet ska börja gå 25 timmar, vilket alltså är efter 14 dagar. Föräldern lägger själv in det nya schemat i Unikum. Vill föräldern hellre att barnet ska vara på förskolan endast 15 timmar eller mindre per vecka ändrar föräldern barnets schema i Unikum och meddelar barn- och utbildningförvaltningen via mejl till placeringbuf@huddinge.se så att vi kan ta ut rätt avgift.

Huddinge servicecenter (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.