Grunderbjudande om 25 timmar för alla barn i förskolan från och med 1 mars.


Vi har reviderat i kommunens styrdokument HKF 6310 som bland annat reglerar rätt till förskola och pedagogisk omsorg. Revideringen tas i bruk 1 mars 2021. Den stora förändringen är att kommunen beslutat sig införa ett grunderbjudande om vistelsetid i förskola eller pedagogisk omsorg för kommunens alla barn.

Grunderbjudandet innebär att alla barn vars föräldrar inte förvärvsarbetar eller studerar erbjuds delta i förskolans eller den pedagogiska omsorgens verksamhet 25 timmar per vecka. Detta innebär en förändring i vistelsetiden för barn vars föräldrar är föräldralediga som leder till att föräldrar inte längre kommer att behöva teckna avtal för att få ha barnet i verksamheten 25 timmar per vecka.

Från och med nu tills den 1 mars har vi ändrat hanteringen på förvaltningen vad gäller avtalen för de föräldralediga. Under tidsperioden fram till den 1 mars ser vi inget syfte med att föräldrarna ska teckna avtal för att få ha barnet 25 timmar i verksamheten.

Den nya rutinen är att när det yngre syskonet föds registrerar vi automatiskt ett nytt schema för 25 timmar för det äldre syskonet. Vill föräldern hellre att barnet ska vara på förskolan 15 timmar per vecka ändrar föräldern barnets schema via e-tjänsten.

Har du som föräldraledig ett pågående 25-timmars avtal upphör det att gälla den 1 mars och övergår till 25 timmar.

Med vänlig hälsning,

Huddinge servicecenter Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.