Alla barn får gå i förskola 25 timmar


År 2021 reviderades kommunens styrdokument HKF 6310 som bland annat reglerar rätt till förskola och pedagogisk omsorg. Den stora förändringen som gjordes i och med detta var att kommunen beslutade sig införa ett grunderbjudande om vistelsetid i förskola eller pedagogisk omsorg för kommunens alla barn❤️

📌 Grunderbjudandet
Grunderbjudandet innebär att alla barn vars föräldrar inte förvärvsarbetar eller studerar erbjuds delta i förskolans eller den pedagogiska omsorgens verksamhet 25 timmar per helgfri vecka.

I de kommunala verksamheterna är grundschemat 👇

📅 Måndag - torsdag klockan 8:30-14:45. 

💡 Rutin för föräldralediga
Rutinen är att när det yngre syskonet föds skickar vi information till förskolan om från vilket datum barnet ska börja gå 25 timmar, vilket alltså är efter 14 dagar. Föräldern lägger själv in det nya schemat i Unikum.

Vill du som förälder hellre att barnet ska vara på förskolan endast 15 timmar eller mindre per vecka ändrar du barnets schema i Unikum och du meddelar även barn- och utbildningsförvaltningen via mejl till placeringbuf@huddinge.se så att rätt avgift kan tas ut.

Huddinge servicecenter (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.